Birkaç Gün

Birkaç güzel gün görmek için yaşamak
Ölmek kadar gereksiz
Ellerini tutmak için
Gözlerine bakmam
Yalan dolu sözlerini duymam kadar gereksiz

Frape