Bir iddia | Nazım Hikmet

Leonardo nâm
Nakkaşı dehrin
Meşhur Jokondu
Rahı firâre.
Ve firarîden
Boşalan yere
Taklidi kondu.

İşbû risaleyi
Tastir eden şair
Çok şeyler biliyor
Hakikî Jokondun
Encamına dair

Ol fettan âhu
Bir yar severdi:
Bir Çinli âdem
ismiii Sİ-YÂ-Û
Gözleri badem
sözleriii şirin.
Bu yarin peşine
takılmıştır Jakond
bir Çin beldesinde
yakılmıştır Jakond

Ben Nâzım Hikmet
râkımülhuruf
işbu hususta
düşmanaaa dosta
çekip yürekten
günde beş növbet
yuf üstüne yuf
idda ediyorum,
isbat edeceğim;
isbat edemezsem
sahni suhanden
yıkılıp gideceğim.