Islak Çeltiklere | Turgut Uyar

Benim bir sevincim var yüzün artık akşam
Bir çocuğun gülüşünü görüyorum nereye baksam

Kıyımız uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok
Ellerimiz yok ama senin ellerini bir tutsam

Bazı çocuklar doğar bilirim bazı çocuklar doğmaz
Doğmayan çocuklar için bilmem ne yapsam

Ey çavlan. Bitmeyen temmuz güneşi. Ey aslan
Silkin. Sakla harmanını. Çocuğunu sakla

Ey aslan. Suya kaptır kendini ellerin sanki yok
Bir güzel günde mızıkalarla bir alanda dursam

Sen yoksun gazeteler yok geçmişin razı değil
Bilmem ki doğmayan çocukları ben mi doğsam