Açların Gözbebekleri | Nazım Hikmet Ran

Değil birkaç 
değil beş on 
otuz milyon 
aç 
bizim! 

Onlar 
bizim! 
Biz 
onların! 
Dalgalar 
denizin! 
Deniz 
dalgaların! 

Değil birkaç 
değil beş on 
30.000.000 
30.000.000! 
Açlar dizilmiş açlar! 
Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız 
sıska cılız 
eğri büğrü dallarıyla 
eğri büğrü ağaçlar! 
Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız 
açlar dizilmiş açlar! 

Bunlar! 
Yürüyen parçaları 
o kurak 
toprakların! 

Kimi 
kemik 
dizlerine vurarak 
yuvarlak 
bir karın 
taşıyor! 

Kimi 
deri… deri! 
Yalnız 
yaşıyor 
gözleri! 
Uzaktan 
simsiyah sivriliği 
nokta nokta uzayıp damara batan 
kocaman balı bir nalın çivisi gibi 
deli gözbebekleri, 
gözbebekleri! 
Hele bunlar 
hele bunlarda öyle bir ağrı var ki, 
bunlar 
öyle bakarlar ki!… 
Ağrımız büyük! 
büyük! 
büyük! 
Fakat 
artık imanımıza inemez tokat! 
Demirleşti bağrımız, 
çünkü ağrımız 
30.000.000 
deli gözbebekleri! 
Gözbebekleri! 
Ey 
beni 
ağzı açık 
dinleyen adam! 
Belki arkamdan bana 
bu kalbini 
haykırana 
“kaçık” 
diyen adam! 
Sen de eğer 
ötekiler 
gibi kazsan, 
bir mana 
koyamazsan 
sözlerime 
bak bari gözlerime; 
bunlar: 
Deli gözbebekleri! 
Gözbebekler